Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. projektmenedzsment képzések - LEAN SIX SIGMA tanácsadás

Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

PROJEKTMENEDZSMENT KÉPZÉS


Projektmenedzsment képzés során megszerezhető kompetencia:

A projektmenedzsment új típusú feladat, mert a projektek különböznek a rendszeresen végzett vállalati tevékenységektől. Hogy a vállalatok el tudják végezni a projektben megoldandó feladatokat, erre a célra született legfontosabb eszközöket, illetve módszereket tanítja meg a tréning, továbbá bemutatja a siker 5 legfontosabb tényezőjét is.


Ágazat megnevezése, a képzés célcsoportja:

Ágazat független, magánszemélyek, cégek és civil szervezetek részére.

Projektmenedzsment képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség

 • Betöltött 18. életév

 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat

 • Belső motiváció a képzésen való részvételre

 • A csoportmunkára alkalmas személyiség


Tervezett képzési idő:
A két modul teljes képzési ideje: 16 óra (2 nap, napi 8 órával)
A képzés napi időbeosztása: 8 óra /nap
A képzés intenzitása: kettő egymást követő nap

Projektmenedzsment képzés módszere:
A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók.
A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.
Elméleti képzés aránya: 50 % / 8 óra
Gyakorlati képzés aránya: 50 % / 8  óra

Csoport létszám
Minimum: 3 fő
Maximum 25 fő

Projektmenedzsment képzés célja:
A hallgatók ismerjék meg a projektmenedzsment alapvető célját és funkcióját a vállalati működésben, továbbá gyakorlati segítséget nyújt adott cél adott határidőre való teljesítésében, úgy, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a leghatékonyabban használják fel.

Tananyag egysége, célja, tartalma:

A tananyag alapvetően öt modulra épül:

 • Projektmenedzsment bevezetés

 • Projekt definiálása

 • A tervezési folyamat

 • A projekt irányítása

 • Az elmélet a gyakorlatban


Az 1. modul tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Projektmenedzsment a változó világban

 • Projektkörnyezet

 • Siker definíciója

 • Költség idő minőség egyensúly

 • Projektmenedzsment funkciók

 • Projekt életciklusa


A 2. modul tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Projekt definiálása

 • Stakeholderek azonosítása

 • Projektszabályok kialakítása

 • Projekt charter elkészítése

 • Tevékenység és kommunikációs terv


A 3. modul tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Projekttervezés

 • Kockázatmenedzsment

 • Kockázat azonosítása

 • Válaszstratégia kialakítása

 • Tartalékképzés

 • Minőséget szem előtt tartó tervezés

 • Feladatok becslése és ütemezése

 • Projekt kiegyensúlyozása


A 4. modul tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Projekt team kialakítása

 • Projekt irányítása

 • Kommunikáció

 • Változásmenedzsment folyamata

 • Az előrehaladás mérése

 • Projektzáró jelentés


Az 5. modul tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Kerttervezéstől az Apollo misszióig

 • A projekt öt sikertényezőjének elérése

 • Egyetértés a team, a megrendelők és a menedzsment között a projekt céljait illetően

 • Az előrehaladást olyan tervvel mérjük, mely megmutatja a teljes utat és egyértelműen jelöli a felelősöket

 • Állandó eredményes kommunikáció a stake

 • Szabályozott hatókör

 • Menedzsment támogatása


Felhasznált szakirodalom:

 • Eric Verzuh: projektmenedzsment

 • Dr. Henczi Lajos: Projekttervezés és projektmenedzsment

 • Peter Hobbs: Projektmenedzsment

 • Marosán György: Stratégiai menedzsment


Internet
www.cashflownavigator.hu
Wikipedia

Projektmenedzsment képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart (előadónak  + csoportonként 1-1)

 • Projektor

 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székekAjánlatkérés Projektmenedzsment képzésre:


A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. folyamatfejlesztéssel és minőségjavítással kapcsolatos Lean Six Sigma filozófiája: A hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára az üzleti kulcsfolyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Tanácsadó cégünk küldetése, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási erőfeszítéseik során.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz