Cash Flow Navigátor Kft. Mérőrendszer elemzés képzés - LEAN SIX SIGMA tanácsadás

Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

MÉRŐRENDSZER ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS KÉPZÉS


Mérőrendszer elemzés és fejlesztés képzés során megszerezhető kompetencia:

Mérőrendszer elemzés technikáját minden folyamatfejlesztőnek ismernie kell és alkalmaznia, mielőtt fejlesztésbe fog. Mérőrendszer vizsgálat segítségével ítélheti meg, vajon ismételhető és reprodukálaható-e (R&R) adott döntés.
A képzés végére a hallgatók képesek lesznek elvégezni, értelmezni és fejlesztési akciókat végrehajtani ahhoz, hogy a mérőrendszer megfeleljen az igényeknek. A képzés alapja AIAG 4. kiadású MSA kézikönyve.


Ágazat megnevezése, a képzés célcsoportja:

Elsősorban termelővállalatoknál gyártásban dolgozó, minőségbiztosítással, termékfejlesztéssel foglalkozó mérnökök, technikusok számára készült, azonban a technikák bárhol alkalmazhatóak, ahol folyamatábrával leírható a tevékenység és az valamiféle inspekciós tevékenységeket is magába foglal.

Mérőrendszer elemzés és fejlesztés képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 •  Középfokú iskolai végzettség

 •  Betöltött 18. életév

 •  Minimum 1 éves szakmai gyakorlat

 •  Belső motiváció a képzésen való részvételre

 •  A csoportmunkára alkalmas személyiség

 •  Six Sigma tanulmányok, illetve valamilyen problémamegoldó módszer ismerete előnyt jelent


Tervezett képzési idő:
Egy modul teljes képzési ideje: 16 óra (2 nap, napi 8 órával)
A képzés napi időbeosztása: 8 óra /nap
A képzés intenzitása: külön ütemterv szerint

Mérőrendszer elemzés és fejlesztés képzés módszere:
A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók.
A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.
Elméleti képzés aránya: 25 % / 4 óra
Gyakorlati képzés aránya: 75 % / 12  óra

Csoport létszám
Minimum: 5 fő
Maximum 15 fő

Mérőrendszer elemzés és fejlesztés képzés célja:
A hallgatók ismerjék meg és biztonsággal használják a mindennapos problémamegoldásban MSA eszközeit, melyek között megtalálható az R&R vizsgálat, linearitás, stabilitás analízise minőségi és mennyiségi adatokra vonatkozóan, továbbá ajánlásokat kapnak saját mérőrendszerük fejlesztésére vonatkozóan.

Tananyag egysége, célja, tartalma:

A tananyag alapvetően 4 részre tagolódik:

1.)  Mérőrendszer vizsgálat célja, eszközei, definíciók
2.)  Minőségi adatok mérőrendszer vizsgálata
3.)  Mennyiségi adatok mérőrendszer vizsgálata
4.) "On the job" tréning saját mérőrendszer vizsgálata és fejlesztése

Az 1. rész Mérőrendszer analízis elmélet:

 • Miért mérünk? Milyen a jó mérőrendszer?

 • Elkövethető mérési és döntési hibák a vizsgálat során. Hogyan védekezzünk ellenük?

 • Első és másodfajú, azaz alfa és béta hibák

 • Döntési hibák csökkentésének lehetőségei

 • AIAG mérőrendszer vizsgálat folyamata

 • Mérésbe bevont elemek valódi értéke, helyes értéke, mérési hiba, rendszeres hiba

 • Mérőrendszer pontosság, precizitás fogalmai

 • Mérőeszköz torzítás

 • Ismételhetőség (ugyanaz az operátor ugyanazt a terméket ugyanazon körülmények között vizsgálja meg)

 • Reprodukálhatóság (ugyanazt a terméket egy és csak egy paraméter megváltoztatva elvégzett mérés)

 • Mérőrendszer felbontás

 • Mérőrendszer stabilitás

 • Folyamatképesség és gage R&R közötti kapcsolat


A 2. rész Minőségi adatok mérőrendszer vizsgálata tartalma:

 • Minőségi adatokon alapuló mérőrendszer vizsgálat végrehajtásának lépései

 • Minőségi adatokon alapuló mérőrendszer elemzésbe vont minta meghatározása hibatípus, illetve elemszám tekintetében

 • Hogyan válassza ki a mérőrendszer elemzésbe vont operátorokat?

 • A határminta definiálásának módszerei

 • Detektálás vs. döntés okozta problémák

 • Százalékos vs. Kappa módszer

 • Milyen típusú adatgyűjtő lapot javasolt használnia mérőrendszer vizsgálat során?

 • Hogyan kezelje a nem ismételhető vizsgálatokat? (destruktív teszt, vagy kalibrálódik a termék, stb. problémák)


A 3. rész Mennyiségi adatok mérőrendszer vizsgálata tartalma:

 • Mennyiségi adatokon alapuló mérőrendszer vizsgálat végrehajtásának lépései

 • Mennyiségi adatokon alapuló mérőrendszer elemzésbe bevont mintanagyság meghatározása

 • Mérőrendszer vizsgálat grafikus eszközei

 • Mérőrendszer linearitás vizsgálata

 • Bias vizsgálata

 • Mérőrendszer stabilitás vizsgálata során használt SPC grafikonok

 • Mérőrendszer felbontással szemben támasztott követelmények

 • Mérőrendszer ismételhetőség és reprodukálhatóság vizsgálat (gage R&R)

 • Ismételhető gage R&R vizsgálat

 • Destruktív gage R&R vizsgálat


A 4. rész Mérőrendszer analízis és fejlesztés tartalma:

 •  Hallgatók által elvégzett mérőrendszer vizsgálat kiértékelése és fejlesztési feladatok meghatározása


Felhasznált szakirodalom:

 • Thomas Pyzdek: Six Sigma

 • AIAG Measurement System Analysis 4th edition


Internet
www.leansixsigmakezikonyv.hu

www.cashflownavigator.hu
www.isixsigma.com

Mérőrendszer elemzés és fejlesztés képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

 •  Tábla, flipchart (előadónak  + csoportonként 1-1)

 •  Minitab szoftver (próbaverzió is elég)

 •  MS Excel

 •  Kalibrált mérőeszköz

 •  Projektor

 •  Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

Ajánlatkérés Mérőrendszer elemzés és fejlesztés képzésre:

Minőségi Gage R&R
Mennyiségi Gage R&R

A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. folyamatfejlesztéssel és minőségjavítással kapcsolatos Lean Six Sigma filozófiája: A hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára az üzleti kulcsfolyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Tanácsadó cégünk küldetése, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási erőfeszítéseik során.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz