Művezető képzés - LEAN SIX SIGMA tanácsadás

Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

MŰVEZETŐ KÉPZÉS


ajánlatot kérek


 
A feladatok mérete miatt a cégvezetők tradicionálisan azt képzelik, hogy folyamatfejlesztésre, valamint problémamegoldásra csakis a mérnökök, illetve a technikusok képesek, s a „normál” dolgozókra, valamint a művezetőkre nem is gondolnak, pedig hatalmas a szerepük nemcsak a meglévő standardok betartásában, hanem a folyamatfejlesztésben is. 
A folyamatfejlesztést magas szinten művelő vállalatok, mint például a Toyota felismerték azonban, hogy a vállalati szervezet különböző szintjein található dolgozók eltérő módon járulnak hozzá az értékteremtés folyamatához. A vezetés teendője az érték beépítése a tervezésbe, valamint olyan nyitott munkahelyi környezet megteremtése, mely bátorítja a kísérletezést és az azzal járó hibákból való tanulást. A középső vezetői szint feladata a folyamatokban megrejlő 3 „MU”, azaz az ingadozás (MURA), a túlterhelés (MURI), valamint a fő veszteségforrások (MUDA) megszüntetése. A legalsó szinten lévő többségének pedig elsődleges feladata a standardok kialakítása és betartása, valamint a veszteségforrások kiküszöbölése.
Tapasztalatom szerint a középvezetői szint kiválasztása és folyamatos képzése elmarad a kívánatos szinttől Magyarországon és ez nagymértékben hozzájárul a nem fenntartható eredményeket produkáló folyamatfejlesztési akciókhoz is. Egyszerűen nem elég azt gondolni, hogy az a személy, aki szakmailag jól végzi a munkáját, csoportvezetőként / művezetőként is megállja a helyét. Ahol nem fektetnek időt és energiát különösen a frissen kinevezett csoportvezetők képzésébe (időgazdálkodás, feladatok delegálása, számonkérése, PDCA akciók, egyszerű problémamegoldó technikák alkalmazása stb.), ott nő a stressz, folyamatos tűzoltó üzemmódban dolgoznak az emberek és bizony visszaesik mind a minőség, mind a hatékonyság is.

Művezető képzés során megszerezhető kompetencia:

Minden vállalat életében kulcsfontosságú a korszerű termelésmenedzsment eszközök gyakorlati alkalmazásának képessége középvezetői szinten, hiszen hosszú távon ez biztosítja számára a piaci előny megtartását. Művezető képzésünk erre készíti fel a résztvevőket. A művezetők, leendő csoportvezetők helyzetgyakorlatokon, munkahelyi életből vett szituációkon, esettanulmányokon keresztül tudatosíthatják és fejleszthetik vezetői készségeiket.


A Művezető képzés célja, hogy a termelési középvezetők megtanulják a gyakorlatban magas szinten alkalmazni a dolgozók irányításának készségeit, azzal a szemlélettel, amely egyszerre kezeli a folyamatokat, a teljesítményeket és az emberi tényezőket. A képzés tudatosítja a műszakvezetőkben azt, hogy kulcsszerepük és felelősségük van a vállalatnál, ezen belül a termelés sikeres irányításában biztonság, minőség és hatékonyság tekintetében.

Fontos, hogy a műszakvezető:
 • Értse és képviselje a vállalati víziót, és azt közvetíteni tudja munkatársai felé a mindennapi munka során;
 • Elkötelezett legyen a munkahelyi biztonság, a minőség és a hatékonyság megtartása és folyamatos fejlesztése iránt;
 • Tudatosítsa, hogy vezetői magatartása, példamutatása mintaként szolgál a nála lejjebb lévő hierarchiaszintek felé;
 • Legyen képes az esetleges rossz/kedvezőtlen híreket, eseményeket időben és megfelelően kommunikálni mind lefelé, mind felfelé a szervezetben miközben megtartja  a munkatársak elkötelezettségét, továbbá képes az adott helyzetben konstruktív megoldásokra sarkallni őket;
 • Legyen képes kezelni a konfliktusokat és a munkatársakat együttműködésre bírni a vállalati célok elérése érdekében
 • Értse és támogassa azolyan folyamatfejlesztő technikák alkalmazását a vállalati problémamegoldás során, mint például a Lean Six Sigma módszer

Akiknek ajánljuk:

Művezetők, csoportvezetők, műszakvezetők, team koordinátorok

Művezető képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A művezető képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Csoportvezetői, művezetői munkakör, illetve a munkakör betöltéséhez ambíció

 • Középfokú iskolai végzettség

 • Betöltött 18. életév

 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat

 • Belső motiváció a képzésen való részvételre


Tervezett képzési idő:
Egy modul teljes képzési ideje: 32 óra (2+2 nap, napi 8 órával)
A képzés napi időbeosztása: 8 óra /nap
A képzés intenzitása: külön ütemterv szerint

Művezető képzés módszere:
A művezető képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók.
A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el a résztvevők.
Elméleti képzés aránya: 25 % / 8 óra
Gyakorlati képzés aránya: 75 % / 24  óra

Csoport létszám
Minimum: 12 fő
Maximum 18 fő

Művezető képzés célja:
A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül.

 

Tananyag egysége, célja, tartalma:

A tananyag alapvetően 2 részre tagolódik:


1. Modul (2 nap)

A művezető szerepe
 • Követelmények a vezetői munkával kapcsolatban (vevői, dolgozói, műszaki technológiai, hatékonysági, gazdaságossági)
 •  
  Napi kihívások a vezetőkkel szemben – vezető és a stressz
 • Vezetői szerepek a vállalati hierarchiában
 • Vezetői ideál, avagy ki a jó vezető?
 • Vezetői stílus és vezetői hatékonyság
 • Személyiségtípusok (személyiségteszt és kiértékelés)
 • A vezetők feladatai
Menedzsment elemek
 • Menedzsment ciklus (PDCA és SDCA)
- Fenntartás
- Fejlesztés
 • Menedzsment funkciók
Tervezés
 • Prioritások meghatározása
 • A szervezeti célok lebontása és képviselete, célmegállapodások
 • Kooperatív célmegállapodások
 • Célok megválasztása
 • A célok definiálása (SMART célok)
 • A célok megvalósíthatósága és lebontása (5W1H)
 • Tervek meghatározása és felülvizsgálata
Szervezés
 • A hatékony vezetői munkavégzés feltételi
 • A szervezés feladatai
 • Szervezeti formák, a szervezet kialakításának alapelvei
 • Feladat - Felelősség - Hatáskör – Elszámoltathatóság
 • Aktív figyelés, kérdésfeltevés és kérdezéstechnika – Hatékony kommunikáció
 • A feladatok egyértelmű meghatározása és lebontása (5W 1H) – Munkaköri leírás fontossága
 • Delegálás, feladatok kiadása
 • Saját tevékenység menedzselése (önértékelés, önérvényesítés)
 • Időgazdálkodás alapvető technikái
 • Munkaszervezési elvek
 • A munkavégzéshez szükséges feltételek definiálása és biztosítása (4M + 1I)
 • Folyamatszemlélet, Folyamatszervezés
Ellenőrzés
 • Mérés szerepe a vezetői munkában
 • Kritizálás, követelés, kérés, dicséret
 • Értékelés, korrekt bánásmód, objektivitás
 • Az éves értékelő megbeszélés
 • Vezetői coaching a gyakorlatban

2. Modul (2 nap)
Termelésszervezési alapismeretek
 • Standard munkavégzés szerepe
 • Létszámigény meghatározása, kapacitástervezés
 • Húzó vs. toló gyártás
 • Just in Time gyártás alapjai
 • FEFO, FIFO, LIFO elvek az anyag termék és információáramlásban
 • Vezetői bejárás (gemba séták) szerepe a standardok betartásában
 • Hogyan auditáljunk?
 • Nulla hiba elv a gyártásban
Termelékenységfejlesztés
 • A termelékenység értelmezése
 • Hozzáadott érték szemlélet
 • Termelékenyég növelésének tényezői
 • A termelékenység fejlesztésének dimenziói (PQCDSM)
Termelékenység fejlesztésének módszerei dióhéjban
 • Lean története a középkortól napjainkig
 • Szűk keresztmetszet elmélet + szimulációs gyakorlat
 • Egyéb módszerek
5S és vizuális menedzsment - A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása
 • Az 5S elemei (szortírozás, sorbarakás, súrolás, standardizálás, stabilizálás)
 • 5S standardok kialakítása
 • Az 5S eredményes bevezetése
 • Fenntartható 5S megteremtése
 • Vizuális menedzsment gyakorlati példák
Veszteségcsökkentés
 • 7 fő veszteségforrás
 • Pareto elemzés (80/20 szabály) a folyamatfejlesztésben és a mindennapokban
 • 5 Miért technika
 • PDCA ciklus a problémamegoldásban
 • Kockázatkezelés, kockázatmenedzsment – FMEA dióhéjban
 • Kaizen szemlélet, kaizen esemény szervezése és lebonyolítása
 • A 7 minőségügyi eszköz a gyakorlatban
 • Adatok elemzése, statisztikai fogalmak egyszerű elemzési technikák
 • Egyéb egyszerű technikák (spagetti diagram, munkahelyek ciklusidejének kiegyenlítése, kötegelt vs. egydarabos áramlás)
 • TPM (teljeskörű preventív/prediktív karbantartás) alapjai, mutatószámai
 • Gyors átállás, mint az alacsony volumen nagy mix vevői igénynek való megfelelés kulcsa

Felhasznált szakirodalom:

 • Fehér Norbert - A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve

 • Fehér Norbert - Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait!

 • Kövesdi-Toplár - A minőségmenedzsment alapjai

 • David Allen - Hatékonyságnövelés stresszmentesen

 • Jim Lancaster - A menedzsment munkája

 • Mike Rother - Toyota Kata

 • Kaoru Ishikawa - What is Total Quality Control? - The Japanese Way


Internet
www.leansixsigmakezikonyv.hu

www.leansixsigma.hu

Művezető képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart (előadónak  + csoportonként 1-1)

 • Post it csomagok

 • Projektor

 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

Ajánlatkérés Művezető képzésre:


A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. folyamatfejlesztéssel és minőségjavítással kapcsolatos Lean Six Sigma filozófiája: A hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára az üzleti kulcsfolyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Tanácsadó cégünk küldetése, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási erőfeszítéseik során.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz