Cash Flow navigátor Kft. Lean képzések 5S-től nulla hiba programig - LEAN SIX SIGMA tanácsadás

Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

LEAN KÉPZÉS


Lean képzés során megszerezhető kompetencia:

A résztvevők megismerik a strukturált folyamatfejlesztés alapjait és eszközeit, amelyek segítségével kaizen akció keretében gyors és látványos eredményeket érhetnek el. Megértik a külső-, illetve belső vevői igényeket befolyásoló tényezőket, továbbá a vevő szemszögéből fontosnak ítélt értékteremtő folyamatokat. Jártasságot szereznek az értékáramlás feltérképezésében es fejlesztésében.  Képesek lesznek az üzleti folyamatokban megbúvó 7 + 2 veszteségforrások felismerésére és rangsorolására, majd az azokra ható gyökérokok azonosítására és fenntartható módon történő megszűntetésére.


Ágazat megnevezése, a Lean képzés célcsoportja:

Ágazat független, magánszemélyek, cégek és civil szervezetek részére ajánlott képzés.

Lean képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség

 • Betöltött 18. életév

 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat

 • Belső motiváció a képzésen való részvételre

 • A csoportmunkára alkalmas személyiség


Tervezett képzési idő:
A két modul teljes képzési ideje: 35 óra (5 nap, napi 7 órával)
A képzés napi időbeosztása: 7 óra /nap
A képzés intenzitása: heti egy alkalom, de lehet intenzív is.

Lean képzés módszere:
A Lean képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók.
A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.
Elméleti képzés aránya: 40 % /15 óra
Gyakorlati képzés aránya: 60 % / 20  óra

Csoport létszám
Minimum: 3 fő
Maximum 25 fő

Lean képzés célja:
A hallgatók ismerjék meg a Lean módszert, melynek segítségével az üzleti folyamatokban megrejlő veszteségek megszűntetésére koncentrálnak a vevői igény jobb kielégítése céljából


Tananyag egysége, célja, tartalma:

A tananyag alapvetően három modulra épül:

Az 1. modul célja:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Strukturált folyamatfejlesztési eszközök rövid bemutatása.

 • A vevő szemszögéből nézve az hozzáadott értéket jelentő tevékenységek szétválasztása mindazoktól, amelyek veszteségnek minősülnek

 • Alap stabilitás megteremtése az üzleti folyamatokban 5S, standard munka és a vizuális menedzsment segítségével

 • Minőség, illetve problémamegoldás során használt 7 elemi eszköz használata


Az 1. modul követelményei:

 • Levetített video alapján

 • 7 + 2 veszteségforrás azonosítása

 • 3MU 4M munkalap elkészítése, gyors akciók definiálása

 • Halszálka diagram csoportos elkészítése a videóban kijelölt problémára vonatkozóan


Az 1. modul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia

 • 3 MU felismerése az üzleti folyamatokban

 • A 3 MU 4M munkalap használata

 • 5S módszer alkalmazása lépésenként

 • Standard munkalap kitöltése, munkafolyamatok alapvető optimalizálása

 • 5 miért technika helye és szerepe a munkahelyen

 • 7 elemi eszköz használata a problémamegoldás során


A 2. modul célja:

 • Értékáramlás megértése a vevő szemszögéből vizsgálva

 • Értékáramlás térkép elkészítésének lépéseinek megértése

 • Kaizen akciók definiálása és rangsorolása

 • Kaizen módszer 4 lépésének megértése és gyakorlati alkalmazása


A 2. modul követelményei:

 • Az értékáramlás térkép jelenállapot elkészítése csoportban a szimulációs gyakorlaton

 • Projekt lista összeállítása és rangsorolása a teamen belül

 • Kaizen projekt probléma definiálás a saját munkaterülettel kapcsolatosan


A 2. modul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia

 • Értékáramlás térkép elkészítése és használat (jelen, illetve jövőbeni állapot)

 • Akciópontok definiálása és rangsorolása az elkészített értékáramlás térkép alapján

 • PDCA és SDCA módszer alapjai az egyszerű fejlesztésekhez

 • Kaizen csapattagként képes lesz a 4 lépéses fejlesztés feladataiban részt venni


A 3. modul célja:

 • Fejlettebb lean eszközök rövid bemutatása (áramlás, munkahelyek kiegyensúlyozása, ergonómiai alapok, kötegelt gyártás vs. egy darabos áramlás, stb.)

 • Anyagfolyamatok elemi optimalizálása

 • Poka Yoke módszer megértése


A 3. modul követelményei:

 • Csoportos poka yoke megoldás a bemutatott 3 problémára

 • Minimum 30%-os fejlesztés a szimulációs játék kiinduló állapotához képest


A 3. modul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia

 • A folyamatokban meglévő 3 alapvető áramlás megértése és fejlesztése

 • Képesség fejlettebb lean eszközöket alkalmazó projektben való részvételre

 • Képesség optimális készletszint és ellátás megteremtésére

 • Hibamentes gyártás kialakítása poka yoke módszerekkel


Felhasznált szakirodalom:

 • Womack Jones: A lean szemlélet

 • Liker: A TOYOTA-módszer

 • Liker: The Toyota way fieldbook

 • Kövesi Topár: A minőségmenedzsment alapjai

 • Shingo: Zero quality control

 • George Rowlands : The lean six sigma pocket toolbook

 • Henderson Larco : Lean transformation

 • Productivity press: Poka Yoke

 • Faden: A kérdezés művészete


Internet

www.leansixsigmakezikonyv.hu
www.cashflownavigator.hu
www.isixsigma.com
www.gembaacedemy.com


Lean képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart (előadónak  + csoportonként 1-1)

 • Projektor

 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

Ajánlatkérés Lean képzésre:

Kezdő
Haladó

A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. folyamatfejlesztéssel és minőségjavítással kapcsolatos Lean Six Sigma filozófiája: A hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára az üzleti kulcsfolyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Tanácsadó cégünk küldetése, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási erőfeszítéseik során.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz