Excel folyamatfejlesztőknek - LEAN SIX SIGMA tanácsadás

Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

MICROSOFT EXCEL HASZNÁLATA FOLYAMATFEJLESZTŐK, MÉRNÖKÖK, ILLETVE MINŐSÉGÜGY TERÜLETÉN DOLGOZÓK SZÁMÁRA

 
Manapság rengeteg adat keletkezik írott és elektronikus formában a hazai cégeknél és bizony kihívást jelent a folyamatfejlesztő szakemberek számára ezek rendezése, csoportosítása, valamint azokból a helyes és logikus következtetések levonása.
Ez a rendkívül gyakorlatias Excel tréning kifejezetten a problémamegoldás, valamint a minőségügyi területen előforduló feladatokkal foglalkozik.

Amennyiben Ön, vagy kollégái napi szinten legalább 1,0-1,5 órát töltenek Excel táblák karbantartásával és elemzésével, akkor higgye el, kérem, hogy a tréning során megtanult eszközök segítségével átlagosan 25-33%-kal nő az Excel hatékonyság, így több idő marad fenntartható PDCA akciók végrehajtására.
A tréning során:
 • Titkos billentyűkombinációkat leshet el, amelyek már önmagukban 10 százalékkal csökkentik a táblázatok elkészítésére fordított időt;
 • Hatékony Excel képleteket hoz létre;
 • Megismeri az Ön munkája szempontjából legfontosabb 30 képletet (fkeres, szumhatöbb, átlagha és társaik);
 • Adatok importálása, manipulálása, listakezelés tekintetében szakértővé válik. Mindent elsajátít, amit a szűrők használatáról tudnia kell;
 • Adatokat érvényesít, feltételes formázást alkalmaz a hibamentes adatbevitel érdekében
 • Megtanulja mikor melyik grafikont célszerű alkalmazni. Egy Pareto grafikon elkészítése pedig pofonegyszerűvé válik oszlopokkal, vonalakkal, az elsődleges és a másodlagos Y tengelyen;
 • Pivot táblát készít és elemez Excelben gyűjtött adatokból, vagy akár külső adatforrás lekérdezésével;
 • Megismerheti Excel Adatelemzés, vagy akár Excel Solver bővítményét;
 • Izgalmas SPC grafikonokat készíthet munkatársai számára a folyamatok stabilitásának biztosításához.

A képzés elvégzését követően nem kell szemérmesen informatikus kollégája segítségét kérnie, hiszen programozói tudás nélkül válhat igazi adatelemzővé.

 Legyen Ön is Excel guru és emelje magasabb szintre vállalatánál az adatelemzést, valamint az abból indított PDCA akciókat!

A képzés során megszerezhető kompetencia:
Készségszintű Excel elemzési és jelentéskészítési készségek elsajátítása a legfontosabb képletektől egészen a pivot táblák nyújtotta mélyelemzésekig. Nemcsak gyorsabb, de hibamentesebb, az olvasók által könnyebben értelmezhető táblázatok, riportok, dashboard-ok készülnek.  

Ágazat megnevezése, a Microsoft Excel képzés minőségügyeseknek, folyamatfejlesztőknek célcsoportja:
Olyan termelő, illetve szolgáltató vállalatok, ahol valamilyen vállalatirányítási szoftver, valamint KPI rendszer működik megbízható és folyamatos adatszolgáltatással. A célcsoport tagjai alapvető Excel felhasználói ismeretekkel rendelkeznek képlethasználat, listakezelés terén, de szeretnének további hasznos trükköket, technikákat megismerni.
A Microsot Excel képzés minőségügyeseknek, folyamatfejlesztőknek képzésbe kapcsolódás és részvétel feltételei:
A képzésben részt vehet bárki, aki a téma iránt érdeklődik:
 •  Minimum középfokú iskolai végzettség
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • A csoportmunkára alkalmas személyiség
 • Alapvető számítógépkezelői ismeretek

Tervezett képzési idő:
A Microsot Excel képzés minőségügyeseknek, folyamatfejlesztőknek képzés teljes ideje 3 nap.
A képzés napi időbeosztása 5 óra / nap (45 perces tanórákkal számolva)
A képzés intenzitása: 3 egymást követő délután

A Microsot Excel képzés minőségügyeseknek, folyamatfejlesztőknek képzés módszere:
A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket online előadás során szerzik meg a hallgatók. A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el saját laptopon dolgozva a mellékelt videók alapján.
Elméleti képzés aránya: 0%
Gyakorlati képzés aránya: 100%

Csoportlétszám:

Minimum: 8 fő
Maximum: 15 fő

A Microsot Excel képzés minőségügyeseknek, folyamatfejlesztőknek képzés egysége, tartalma:
 A tananyag alapvetően 3 részre tagolódik:
 
Első nap: Adatkezelés alapok Microsoft Excelben
 1.      Alapok
 • Excel felépítése és a legfontosabb billentyűkombinációk
 • Cellák, keretek formázása
 • Testreszabott cellastílusok
 • A munka nyomtatásra való előkészítése
 • A munka helyes mentése
 • Másolás, beillesztés, irányított beillesztés
 • Alakzatok, szövegdobozok, smart art beszúrása
 
2.      Adatkezelés
 • Az adatok kezelésének 10 legfontosabb szabálya
 • Adatsorok helyes rendezése
 • Hatékony szűrőkezelés
 • Táblák, területek elnevezése
 • Adatok érvényesítése, cellákon belüli lenyíló listák létrehozása a hibamentes adatbevitel érdekében
 • Feltételes formázás cellák színezése az értékük alapján
 • Külső riportok importálása Microsoft Excelbe (szöveg, csv, stb. formátumból)
 • Szövegből oszlopok gyakorlat, amikor Excel nem megfelelően olvassa be az adatokat
 • Adatok letöltése weboldalakról
 
3.      Adatkezelés képletekkel
 •  Kezdjük az alapokkal: szum, átlag, min, max függvények
 • Abszolút, illetve relatív cellahivatkozások a képletekben
 • Hatékony Excel képlet létrehozása
 • Haladóbb képletek: szumha, szumhattöbb, darabteli, darabha, átlagha, átlaghatöbb képletek
 • Helyes tábla és mezőreferenciák használata
 • Egymásba ágyazott képletek
 • Keresés függvényekkel: fkeres, vkeres, index
 • További 25 hasznos Excel képlet
 
4.      Adatok elemzése grafikonokkal
 • Adatsorok előkészítése grafikonok rajzolásához
 • Torta és perecdiagram
 • Vonaldiagram
 • Oszlopdiagram
 • Pareto diagram készítése manuálisan
 
Második nap: Adatelemzés pivot táblákkal
 
1.      Pivot tábla alapok
 • Mik azok a pivot táblák?
 • Adatok struktúrája a pivot táblák elemzéséhez
 • Navigálás a pivot tábla mezőkben
 • Pivot tábla elemzés és tervezés opciók
 • Pivot táblák kijelölése, másolása, mozgatása
 • Pivot tábla frissítése
 • Hogyan kezeljen növekvő adatsorokat?
 
2.      Pivot táblák formázása
 • Számformátum megváltoztatása
 • Üres cellák formázása
 • Pivot tábla elrendezés és stílus
 • Fejléc és címkék testreszabása
 • Pivot tábla feltételes formázás
 
3.      Pivot tábla adatok szűrése, csoportosítása
 • Adatok sorbarendezése
 • Adatok szűrése címke, vagy érték alapján
 • Pivot tábla lapok létrehozása és elemzése
 
4.      Számolt mezők a pivot táblákban
 • Adatok megszámolása, összegzése
 • Sor, illetve oszlop %-ok számítása
 • Sorrend és index számítás
 • Kalkulált mezők beillesztése pivot táblába
 
5.      Pivot táblákból készített grafikonok
 • Oszlopdiagram
 • Torta és perecdiagram
 • Pivot tábla grafikontípus megváltoztatása
 • Pivot tábla grafikon stílusának testreszabása
 • Dinamikus pivot tábla dashboard készítése
 
6.      Power Pivot alapok
 • Lekérdezések készítése és táblák összekapcsolása
 • Power pivot elemzések
 
Harmadik nap: Statisztika alapok, adatelemzés Microsoft Excellel
1.      Statisztika alapok, egyszerű leíró statisztika készítése
 • Várható érték számítás Átlag, Medián, Módusz
 • Ingadozás jellemzése Terjedelem, Variancia, Szórás
 • A görbe alakjának jellemzése Csúcsosság, Ferdeség
 • A minta elemszáma
 • Leíró statisztika készítése Excel adatelemzés bővítményével
 
2.      Hipotézisvizsgálat alapjai Excellel
 • Miért van szükség hipotézisvizsgálatra?
 • Alfa és Béta típusú hibák
 • Khí-négyzet próba
 • T-próba
 • Varianciaanalízis
 
3.      Idősorok elemzése
 • Korrelációszámítás
 • Trendelemzés
 • Idősorok komponensekre bontása (trend, szezonalitás, ciklikusság)
 
Tananyag:
 • Excel sablonok
 • Mini videók Excel használatáról
 • Pdf magyarázatok
 
Az oklevél megszerzésének feltételei:
Aktív részvétel a képzésen
 
A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
 • PC, vagy laptop
 • Microsoft Excel (2007-es, vagy újabb verzió)
 
A képzéshez költsége:
 • Csak első napra való jelentkezés esetén 15.900 Ft + ÁFA / fő
 • A teljes képzésre való jelentkezés esetén 29.900 Ft + ÁFA / fő

Ajánlatkérés Excel folyamatfejlesztőknek képzésre:


A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. folyamatfejlesztéssel és minőségjavítással kapcsolatos Lean Six Sigma filozófiája: A hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára az üzleti kulcsfolyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Tanácsadó cégünk küldetése, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási erőfeszítéseik során.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz